Back
 • gallery

Κοινά Επίπεδα Αναφοράς: σφαιρική κλίμακα

Ικανός χρήστης:

Γ2

Μπορεί να:

 • Κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει.
 • Κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση.
 • Εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Γ1

Μπορεί να:

 • Κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται.
 • Εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις.
 • Χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Ανεξάρτητος χρήστης

Β2

Μπορεί να:

 • Κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του.
 • Συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη.
 • Παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Β1

Μπορεί να:

 • Κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ.
 • Χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.
 • Παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά.
 • Περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

Βασικός χρήστης

Α2

Μπορεί να:

 • Κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι
  άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία).
 • Επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας.
 • Περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Α1

Μπορεί να:

 • Κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.
 • Συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Ονομάζομαι Ιορδανίδου Ασπασία και είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σπουδές στο τμήμα Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Αφού ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου και την πρακτική μου στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, αποφάσισα να μάθω περισσότερα για τις ανάγκες των μαθητών και παρακολούθησα το μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από όπου και αποφοίτησα. Θέλοντας να επεκτείνω τις γνώσεις μου παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία στο ΑΠΘ.

Σήμερα, αποτελώ διοικητικό μέλος του συλλόγου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ενώ παράλληλα από το 2016 διδάσκω σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η επαγγελματική μου εμπειρία περιλαμβάνει τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές δομές(π.χ φροντιστήρια, ΙΕΚ και ιδιαίτερα μαθήματα).

Αναλαμβάνω όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα, καθώς και προετοιμασία εξετάσεων (DELF, DALF, ΚΠΓ, προετοιμασία για ειδικό μάθημα Πανελλαδικών). Λόγω του μεταπτυχιακού μου είμαι πλήρως εξοικειωμένη με την online διδασκαλία και τις πιο γνωστές διαδικτυακές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Θα χαρώ να συνεργαστούμε !