Μη κατηγοριοποιημένο

Το mindfulness αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο ενσυνειδητότητα και είναι η επιστροφή και εξάσκηση της έμφυτης μας ικανότητας να ζούμε στο “τώρα”, αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα μας, παρατηρώντας δίχως κριτική...